دانستنیها ومهارت های لازم برای اپراتورCNC

 

1- آشنایی با اصول ترسیم نقشه کشی صنعتی .

2- مهارت در ترسیم نمای سوم از روی دو نمای داده شده .

3- توانایی ترسیم نماها از روی پرسپکتیو.

4- توانایی  ترسیم برش مقاطع.

5- آشنایی با انواع پرسپکتیوها ( ایزو متریک ، دیمتریک ، کاوالییر و ... )

6- توانایی استفاده از جداول انطباق و تلرانس ها .

7- آشنایی با تلرانسهای هندسی و علائم آن .

8- آشنایی با سیستم ثبوت میله و سوراخ .

9- آشنایی با مقیاس و اندازه اسمی قطعات .

11- توانایی استفاده از علائم کیفیت سطح.

12- آشنایی با مفهوم کیفیت سطح .

13-دانش استفاده صحیح از وسائل اندازه گیری  .

14-  توانایی استفاده صحیح از گیجها و ابزارهای کنترلی دقیق.

15- آشنایی با جیگ و فیکسچر و توانایی استفاده صحیح از آنها.

16- تبحر در شناخت مواد صنعتی .

17- توانایی استفاده از مواد روان کننده وخنک کننده دستگاه cnc .

18- مهارت استفاده از متعلقات جانبی دستگاه سی ان سی .

19- آشنایی کافی با زبان انگلیسی و برنامه نویسی .

20- آشنایی با ملزومات مصرفی دستگاه و تبحر در تعویض بموقع آنها .

21- آشنایی با نکات ایمنی و رعایت آن .

22- آشنایی و ایجاد شرایط فیزیکی لازم برای دستگاه cnc

23- توانایی نگهداری و سرویس به موقع دستگاه  سی ان سی .